Jaipur

1-DSC045291-DSC045301-DSC04534

1-DSC04535
Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan

1-DSC04562-0011-DSC04565-001

Hawa Mahal Inside

1-DSC04566-001

1-DSC04567
Hawa Mahal Backside
1-DSC04418
Jal Mahal
1-DSC04517
Jal Mahal at night