Jaipur

1-DSC045291-DSC045301-DSC04534

1-DSC04535

Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan

1-DSC04562-0011-DSC04565-001

Hawa Mahal Inside

1-DSC04566-001

1-DSC04567

Hawa Mahal Backside

1-DSC04418

Jal Mahal

1-DSC04517

Jal Mahal at night